REST DAY!
חברים, בשל אילוצים ובשל העובדה שלא נמצא מחליף להיום, היום הבוקס יהיה סגור באופן חד פעמי ולא יתקיימו אימונים. מצטערים על ההודעה הקצרה, קחו יום התאוששות ונתראה מחר כרגיל :)

סך כל הרייטינג