שימו לב! היום, יום הבחירות, הלו"ז במועדון: 9:00 - אופן ג'ים 10:00 - אימון קבוצתי 11:00 - אופן ג'ים 18:00 - אופן ג'ים 19:00 - אימון קבוצתי 20:00 - אימון קבוצתי

Strength: Push-Press 8-8-8-8-8

Metcon: 5 Rounds for time: 10 Hang Power-Cleans (#60/40) 10 Pullups 30 Double Unders