ערב סוכות, לו״ז להיום:
11:00 - אימון קבוצתי + אופן ג'ים (להרשם ל18:00 במערכת)
12:00 - אימון קבוצתי (להרשם ל19:00 במערכת)
13:00 - אימון קבוצתי (להרשם ל20:00 במערכת)

Skill/Strength:
Snatch 1-1-1-1-1-1

Metcon:
27-21-15-9-3 reps of:
Overhead Squat (#40/30)
Run 200m