שימו לב, היום משעה 18:00 עד 19:00 תתבצע בבוקס מכירת כרטיסים במחיר מוזל לאליפות הארץ בקרוספיט.

Skill: HSPU

Metcon: 3 Rounds for time: Run 400m 21 Front Squats (#50/35) 12 HSPU