היום מתחילה סדנת היסודות השלישית שלנו! המפגש הראשון יתקיים בשעה 21:00 בבוקס!

Skill: Kipping/Butterfly Pullups

Metcon: AMRAP in 14min of: Run 200m 14 WallBall Shots 7 Toes-to-bar