חג שמח ושנה טובה לכל הפנדות! שנהיה לראש ולא לזנב! אימונים היום ב10:00 וב-11:00 בלבד!

Skill: Hand Stand

Strength: DeadLift 2-2-2-2-2

Metcon: 2 Rounds for time: 20 Overhead Squats (#40/20) 30 OTB Burpees 40 K2E