ערב יום השואה, המועדון יסגר בשעה 19:00.
7:00 - אימון קבוצתי / אופן ג'ים
8:00 - אימון קבוצתי / אופן ג'ים
9:00 - אימון קבוצתי / אופן ג'ים
16:00 - אופן ג'ים
17:00 - אימון קבוצתי
18:00 - אימון קבוצתי

Strength/Speed:
High Hang Clean 3-3-2-1-1

Metcon:
5 Rounds for time:
10 Shoulder to overhead (#60/40)
20 Box Jumps