ערב יום כיפור, הלו״ז במועדון:
11:00 אימון + אופן (להרשם ל18)
12:00 אימון (להרשם ל19)
13:00 אימון (להרשם ל20)

Strength: 
Front Squat 5-5-5
Push-Press 4-4-4
Thrusters 3-3-3

Metcon:
150 Burpees for time.