שימו לב! היום, ערב יום הזיכרון, הלו"ז במועדון: 7:00 - אימון קבוצתי 8:00 - אופן ג'ים 16:00 - אופן ג'ים 17:00 - אימון קבוצתי 18:00 - אימון קבוצתי

Skill: Single/Double/Tripple Unders

Metcon: 3 Rounds for time: 10 Front Squats (#60/40) 15 HSPU 50 Double Unders