היום בשעה 21:00 מתחילים עם סדנת היסודות לחודש אוקטובר! כל מי שעדיין צריך להסדיר תשלום נא להגיע 10 דקות קודם לכן. הלו"ז למחר: 18:00 - אימון קבוצתי + אופן ג'ים 19:00 - אימון קבוצתי 20:00 - אימון קבוצתי 21:00 - סדנת יסודות מפגש א'

Skill: L-Sit Hold - accumulate 120sec

Metcon: For time: Run 400m 30 DeadLifts (#60/40) Run 400m 20 Hang Power Cleans (#60/40) Run 400m 10 Shoulder to overhead