שימו לב, השבוע יתקיימו אימונים כרגיל למעט יום שלישי (ערב יום הזכרון) שבו המועדון יסגר בשעה 19:00.

Strength: Bent-Over Rows 5-5-5-5-5

Metcon: For time: Run 800m 70 Wallballs (#10/6) 70 SDHP (#40/30) Run 800m