היום לא יתקיים אימון בבוקר, אימון הבוקר נדחה ליום שני באופן חד-פעמי.

Strength: High Hang Clean 2-2-2-2-2

Metcon: 200m Pinch Grip Carry (#20/10) 2 Rounds of: 12 Thrusters (#60/40) 12 Toes to bar 200m Pinch Grip Carry (#20/10) 2 Rounds of: 24 DeadLifts (#60/40) 24 Burpees

סך כל הרייטינג