היום, ערב יום הזיכרון, יתקיים אימון אחד בלבד בשעה 18:00.

Skill: Hand Stand Pushups

Strength: Back Squat 5-5-5

Metcon: 10 Rounds: 10 Kettlebell Swings (32/16) 10 Walking Lunges steps w/Plate overhead (20/10kg) 10 Ground to overhead w/Plate (20/10kg)