סדנת הנפת משקולות עם דוד ליטוינוב! 10:30 - 12:00 - אופן ג'ים 12:00 - 14:00 - סדנת טכניקה הנפת משקולות