היום בשעה 21:00 יתקיים המפגש האחרון של סדנת היסודות לחודש אוקטובר! 7:00 - אימון קבוצתי 8:00 - אופן ג'ים 18:00 - אופן ג'ים 19:00 - אימון קבוצתי 20:00 - אימון קבוצתי 21:00 - סדנת יסודות ב'

Skill: Thrusters (Demo)

Metcon: For time: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 reps of: Thrusters (#42/30) 25 Lateral Jumps between rounds.