* שימו לב: היום לא יתקיימו אימוני הבוקר. אימוני הערב יתקיימו כרגיל *

Skill: Hang Squat Snatch

Strength: Hang Squat Snatch 2-2-2-1-1-1

Metcon: AMRAP in 12min of: 25 Double Unders 12 Pushups 5 Power Cleans (#60/40)