שימו לב! היום אימונים קבוצתיים ב18:00, 19:00 ו-20:00. אימוני הבוקר של ימי ראשון עברו ליום שלישי באופן קבוע.

Strength: Weighted Pushups 5-5-3-3-3

Metcon: AMRAP in 10min of the Ladder: 1 Power Clean (#60/40) 1 S2OH (#60/40) 2 Power Cleans 2 S2OH 3 3 4 4 5 5...... And so on.