ערב תשעה באב, המועדון יסגר היום בשעה 20:00 (לא יתקיימו אימוני אינדורנס ומתחרים באופן חד-פעמי)

Strength:
Hang Snatch 2-2-2-2-2-2

Metcon:
AMRAP in 20min:
15 Kettlebell Swings (#24/16)
15 Medball Cleans (#10/6)
1 Stairs ascend